Att bygga Äppeltavlan är ett jätteprojekt. Kreativitet, skicklighet och planering behövs – och det har EMMA KARP LUNDSTRÖM och hennes fantastiska medhjälpare. 
Bilden är en arkivbild från 2015.