Vill du lära mer om hur du bäst beskär dina äppelträd?

posted in: Äppelmarknaden | 0

Kiviks Musteri håller beskärningskurser lördag den 17 februari och den 3 mars. Halvdagskurser från kl 08-13.

Läs mer om kurser och boka på:

www.kiviksmusteri.se under rubriken BESÖK OSS